Sammanhållen journalföring

Din journal

Varje gång du får vård gör vårdgivaren journalanteckningar. I journalen finns bland annat information om provresultat, behandlingar och mediciner. Uppgifter som är viktiga för din framtida vård.

Läs mer om din journal på Vårdguiden/1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanhållen journalföring

Journalinformation om dig hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos någon annan. Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. På så sätt är det möjligt för vårdpersonal att få en mer heltäckande bild av din vårdhistorik. Du slipper själv att berätta det som är av betydelse, exempelvis prover du tagit och mediciner du äter. Information som kan vara av stor vikt när du får vård hos en ny vårdgivare.

Var krävs för att få tillgång till journaluppgifter?

För att få ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring måste vårdgivaren ha ditt samtycke. Det är bara personal som är delaktig i din vård och behandling som får ta del av dina journaluppgifter hos andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring.

Om du inte vill att dina uppgifter ska kunna delas

Du kan spärra din journal hos en vårdgivare för andra vårdgivare. Du spärrar genom att kontakta vårdgivaren som du har besökt. Då får du själv förmedla nödvändiga uppgifter om din vårdhistorik. Du har inte rätt att spärra dina barns journaler. Barn under 18 år kan i vissa fall själva spärra sina journaler.

Om du önskar att spärra din journal på Capio Ortho Center Stockholm gör du detta genom att fylla i denna blankett Word, 68.4 kB..

I nödsituationer kan uppgifter göras tillgängliga

I en nödsituation, då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke, finns det möjlighet för vårdpersonalen att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Detta kallas för nödöppning. För att få tillgång till journaluppgifter som du spärrat hos en annan vårdgivare måste vårdpersonalen kontakta den vårdgivaren och be dem tillfälligt häva spärren för att en nödöppning ska bli möjlig.

De som läser registreras

När vårdpersonal tar del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring registreras det i en logg. Du har rätt att få veta om och närnågon har läst din journal hos en vårdgivare. Vänd dig till den vårdgivaren för att få den informationen.

Om du önskar att få ta del av en kopia av din logg för din journal hos Capio Ortho Center Stockholm ber vi dig att fylla i denna blankett Word, 68.9 kB..

Dela journal

I journalen finns en funktion som kallas Dela journal. Det är en ombudsfunktion som låter en användare bjuda in exempelvis en närstående att ta del av hela eller delar av journalinformationen under en viss period.

Den person som utses som ombud måste aktivt acceptera delningen, för att journalinformationen ska bli tillgänglig. Delningen kan avslutas när som helst, både av den som journalinformationen gäller och av ombudet. Om en person som har delat sin journal avlider ligger delningen kvar tills ombudet själv väljer att avsluta delningen.

Om du vill tilldela behörighet för ombud att ta del av din journal hos Capio Ortho Center Stockholm ber vi dig att fylla i denna blankett Word, 71.1 kB..

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.