Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Rökning

Tobaksfri inför din operation

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultat av operationen blir. Det finns evidens att riskerna för komplikationer efter operationen halveras om rökstopp sker 6 veckor innan operation.

Använder du tobak före och efter operation kan det ge allvarliga problem. Det beror på att kroppens vävnader får syrebrist orsakad av framförallt kolmonoxid och nikotin. Kolmonoxid får man i sig när man röker, och det blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. Nikotin finns i alla sorters tobak och det påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig och det gör att operationssåret läker sämre. Tobakens ämnen är skadliga oavsett på vilket sätt man får i sig dem. Tuggtobak, snus och tobak som andas in via vattenpipa påverkar din kropp och försämrar dess möjlighet att klara operationen.

När läkningen går långsamt har du ökad risk att få infektioner i såret, samt att benläkningsförmågan försämras. Du kan också få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Det är viktigt att du är i så god fysisk form som möjligt när du ska opereras. Ett tobaksstopp ökar dina chanser till ett gott resultat.

Om du slutar med tobak blir din operation säkrare.

Rekommendationer

Du bör göra ett rökuppehåll eller sluta minst 6 veckor, men helst 8-12 veckor före operation för bästa resultat.

Du bör fortsätta vara rökfri minst 6 veckor efter operationen, men vi rekommenderar total rökfrihet efter din operation.

Inför ditt tobaksstopp

Det är lättare att lyckas med tobaksstoppet om du förbereder dig väl. Några råd som kan underlätta är:

 • Tänk igenom dina motiv för att sluta.
 • Gör tobaksavvänjning till ditt viktigaste projekt under de kommande veckorna.
 • Bestäm vilken dag du ska sluta.
 • Anteckna när och var du röker och snusar. Det hjälper dig att se vilka vanor du behöver ändra på.
 • Be om stöd i familjen och bland närstående.
 • Försök äta regelbundet och rör på dig så mycket du kan.
 • Använd läkemedel för avvänjning, till exempel nikotinersättningsmedel. Det lindrar abstinens och nikotinsug och fördubblar chansen att du lyckas.
 • Se till att du inte har tobak kvar efter stoppet.
 • Belöna dig själv varje dag du är tobaksfri.
 • Förändra dina rutiner och hitta dina hälsosamma alternativ till rökning och snusning.
 • Vänta ut suget – det sitter oftast inte i mer än några minuter. Ett glas vatten brukar hjälpa.

Bara du kan bestämma om du ska sluta använda tobak!

Börja inte snusa när du slutar röka. Snusningens effekter på kroppen är inte lika undersökta som rökningens, men tillräckligt för att avråda från användning. Även om snusningen är mindre skadlig ökar snusningen risken för:

 • Cancer i bukspottkörteln
 • dödlig infarkt och dödlig stroke
 • förhöjt blodtryck
 • permanenta förändringar i munslemhinnan

Det finns inget vetenskapligt stöd för att använda snus vid rökstopp. Om man ersätter rökning med snusning kvarstår nikotinberoendet. Om du behöver hjälpmedel ger nikotinläkemedel den bästa hjälpen.

Bestående vinster

Slutar du med tobak blir du kvitt ett beroende som har styrt ditt liv. Många upplever en känsla av frihet, att livet blir rikare och att de får bättre självförtroende. Hos rökare försvinner hostan och luftvägarna fungerar bättre. Det är vanligt att andningen går lättare och man får bättre kondition. Ditt luktsinne och smaksinne kommer tillbaka och du får bättre andedräkt. Blodcirkulationen och immunförsvaret förbättras. För de flesta avtar abstinensen efter 2-4 veckor och återfallen är vanligast inom de tre första månaderna. Klarar du dem är möjligheten stor att du förblir tobakfri.

Ta chansen att förbli tobaksfri!

Här finns mer information och stöd:

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.