Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Medarbetare

Läkare

Fysioterapeuter

Avdelning

Operation

Mottagning

Mats salemyr

VD, läkarchef, överläkare, specialist i ortopedi

VD för Ortho Center Stockholm. Medicinskt ledningsansvarig läkare. Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker.

PER-juan kernell

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell.

Remissbedömare avseende knä- och höftledsproteskirurgi. Är verksam vid GHP Ortho Center Stockholm sedan 2016 och som partner sedan 2017.

MARTIN SUNDBERG

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Docent i ortopedi, specialiserad inom höft- och knäproteskirurgi. Utför höft- och knäledsplastiker. Kvalitetsansvarig.

ANDERS HUGO

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell.

Per gedin

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell.

Ghazi Chammout

Specialistläkare ortopedi

Utför höft- och knäledsplastiker.

Ehsan Akbarian

Specialistläkare ortopedi

Utför höft- och knäledsplastiker.

najwa al-ibrahim

Överläkare, specialist i anestesi

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

håkan zackrisson

Överläkare, specialist i anestesi och intensivvård

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Medicinskt ansvarig för narkosenheten.

Läkarexamen 1991, AT-tjänsgöring i Örnsköldsvik. Legitimerad läkare sedan 1993 och specialist i anestesi och intensivsjukvård sedan 2000. Fram till dagsdato, hösten 2017, självständigt ansvarat för sammanlagt ca 20.000 anestesier och handlagt ca 9000 sömnapnéutredningar.

anna althoff

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. sjukgymnast sedan -92. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi, neurologi och geriatrik. Utbildad personalvetare.

joakim winter

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. fysioterapeut sedan -13. Erfarenhet inom kirurgi, intensivvård samt geriatrik.

mikaela ljusterlind

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Linda larsson

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

ingela mimer

Leg. Sjuksköterska

Enhetschef

johanna

Leg. Sjuksköterska

helena

Leg. Sjuksköterska

sanna

Leg. Sjuksköterska

ingrid

Leg. Sjuksköterska

carina

Leg. Sjuksköterska

eva

Leg. Sjuksköterska

petra

Leg. Sjuksköterska

ylva

Leg. Sjuksköterska

Jessica

Leg. Sjuksköterska

Maria

Leg. Sjuksköterska

eva

Leg. Sjuksköterska / natt

EWA

Leg. Sjuksköterska / natt

sofia

Leg. Sjuksköterska / natt

annika

Leg. Sjuksköterska / natt

Maria eklund

Enhetschef

Josephine Kader

Leg. Sjuksköterska

Enhetschef

marcelle

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator

ylva

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator

cattis

Undersköterska

mia

Undersköterska

lotta

Undersköterska

Annika Lundberg

Medicinsk sekreterare

ulrika dahlström

Medicinsk sekreterare

Ulla mellgren

Medicinsk sekreterare

Joanna palinski

Ekonomichef

Mathilda jansson

Ekonomi

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.