Kvalitet genom specialisering

Medarbetare

Läkare

Fysioterapeuter

Avdelning

Operation

Mottagning

MAGNUS ÖDQUiST

VD, överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför artroskopisk kirurgi i axel- och knäled på Löwenströmska sjukhuset.

Tar även emot och bedömer patienter inom diagnosgrupperna axel och knän på vår Citymottagning, Odenplan.

PER SANDQVIST

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

Är verksam vid GHP Ortho Center Sthlm sedan 2011 tidigare som VD, verksamhetschef och partner.

PER-juan kernell

Partner, överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell, på Löwenströmska sjukhuset.

Remissbedömare avseende knä- och höftledsproteskirurgi. Är verksam vid GHP Ortho Center Sthlm sedan 2016 och som partner 2017.

ANDERS HUGO

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell, på Löwenströmska sjukhuset.

MARTIN SUNDBERG

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Docent i ortopedi, specialiserad inom höft- och knäproteskirurgi på Löwenströmska sjukhuset.

GREGOR SISASK

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

Specialist i ortopedi sedan 1989, disputerad 2009. Är även utbildad inom barnortopedi sedan 1985.

yamin granberg

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

ghazi chammout

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

JOHAN ISACSON

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför ortopedisk fotkirurgi på Löwenströmska sjukhuset.

mattias falk

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför artroskopisk kirurgi i axel- och knäled på Löwenströmska sjukhuset.

najwa al-ibrahim

Överläkare, specialist i anestesi

Specialistkompetens inom anestesi/IVA. Ansvarig för narkosen på Ortho Center på Löwenströmska sjukhuset.

håkan zackrisson

Överläkare, specialist i anestesi och intensivvård

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Löwenströmska sjukhuset.

Läkarexamen 1991, AT-tjänsgöring i Örnsköldsvik. Legitimerad läkare sedan 1993 och specialist i anestesi och intensivsjukvård sedan 2000. Fram till dagsdato, hösten 2017, självständigt ansvarat för sammanlagt ca 20.000 anestesier och handlagt ca 9000 sömnapnéutredningar.

mats heidvall

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Tar emot och bedömer patienter inom diagnosgrupperna axlar, armbågar, höfter, knän, korsband och fotleder på citymottagningen, Odenplan.

olle lindström

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Tar emot och bedömer patienter inom diagnosgrupperna axlar, armbågar, höfter, knän, korsband och fotleder på citymottagningen, Odenplan.

anna althoff

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. sjukgymnast sedan -92. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi, neurologi och geriatrik. Utbildad personalvetare.

anna GROTH

Leg. Sjukgymnast (för närvarande föräldraledig)

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg.sjukgymnast sedan -10. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och företagshälsovård. Magisterexamen i ergonomi.

Margareta holm johansson

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. sjukgymnast sedan -91. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och geriatrik.

Hanna lööw lundström

Leg. Sjukgymnast (för närvarande föräldraledig)

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. sjukgymnast sedan -06. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och primärvård. Masterexamen i idrottsmedicin.

berit aslaksen

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. fysioterapeut sedan -89. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi, främst höft-och knärehabilitering. Vidareutbildning inom OMT.

joakim winter

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. fysioterapeut sedan -13. Erfarenhet inom kirurgi, intensivvård samt geriatrik.

sofie mannerson

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

barbro hugo

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på öppenvårdsmottagningen, Garnisonen, med pre- och postoperativ rehabilitering. Håller i artrosskola.

Leg. fysioterapeut sedan -85. Specialist inom ortopedi. Vidareutbildad inom idrottsmedicin samt akupunktur.

katrin vaks

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på öppenvårdsmottagningen, Garnisonen, med pre- och postoperativ rehabilitering. Håller i artrosskola.

Leg. fysioterapeut sedan -91. Specialist inom OMT. Vidareutbildad inom idrottsmedicin och akupunktur.

pia heldt gurasz

Leg. Sjuksköterska

Chefssjuksköterska

ingela mimer

Leg. Sjuksköterska

Bitr. chefssjuksköterska

helena

Leg. Sjuksköterska

johanna

Leg. Sjuksköterska

ingrid

Leg. Sjuksköterska

carina

Leg. Sjuksköterska

monika

Leg. Sjuksköterska

petra

Leg. Sjuksköterska

eva

Leg. Sjuksköterska

sanna

Leg. Sjuksköterska

cecilia

Leg. Sjuksköterska

eva

Leg. Sjuksköterska / natt

EWA

Leg. Sjuksköterska / natt

teresa

Leg. Sjuksköterska / natt

annika

Leg. Sjuksköterska / natt

caroline

Undersköterska

sami hoikkanen

Operationssjuksköterska

Enhetschef

katarina

Operationssjuksköterska

paulina

Operationssjuksköterska

alexandra

Operationssjuksköterska

camilla

Operationssjuksköterska

patricia

Operationssjuksköterska

marieann

Anestesisjuksköterska

fredrika

Anestesisjuksköterska

sara

Anestesisjuksköterska

ulrika

Anestesisjuksköterska

lisbeth

Anestesisjuksköterska

barbro

Undersköterska

cecilia

Undersköterska

karin

Undersköterska

margareth

Undersköterska

minna

Undersköterska

hanna

Undersköterska

ingela

Undersköterska

linda

Undersköterska

mariella

Steriltekniker

marcelle

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator för patienter som opereras inom slutenvården (höft- och knäledsplastiker) på Löwenströmska sjukhuset.

ylva

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator för Ortho Centers dagkirurgiska verksamhet på Löwenströmska sjukhuset.

lotta

Undersköterska

Arbetar på mottagningen på Löwenströmska sjukhuset

mia

Undersköterska

Arbetar på mottagningen på Löwenströmska sjukhuset

susanne

Undersköterska

Mottagningsansvarig för Citymottagningen Odenplan.

Arbetar även som undersköterska på mottagningen på Löwenströmska sjukhuset 1-2 dagar i veckan.

cattis

Undersköterska

Arbetar på mottagningen samt som försäkringssamordnare på Löwenströmska sjukhuset.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.