sami hoikkanen

Operationssjuksköterska

Verksamhetschef för operation, Löwenströmska sjukhuset