ylva

Leg. Sjuksköterska (f.n. föräldraledig)

Operationskoordinator för Ortho Centers dagkirurgiska verksamhet på Löwenströmska sjukhuset.