marcelle

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator för patienter som opereras inom slutenvården (höft- och knäledsplastiker) på Löwenströmska sjukhuset.