Ditte wall

Leg. Sjuksköterska

Verksamhetschef för mottagningen, Löwenströmska sjukhuset