MARTIN SUNDBERG

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Docent i ortopedi, specialiserad inom höft- och knäproteskirurgi på Löwenströmska sjukhuset.