PER-juan kernell

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell.

Remissbedömare avseende knä- och höftledsproteskirurgi. Är verksam vid Ortho Center Stockholm sedan 2016.