PER-juan kernell

Läkarchef, överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell.

Remissbedömare avseende knä- och höftledsproteskirurgi. Är verksam vid GHP Ortho Center Stockholm sedan 2016 och som partner sedan 2017.