MARTIN SUNDBERG

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Medicinskt ledningsansvarig läkare. Docent i ortopedi, specialiserad inom höft- och knäproteskirurgi. Utför höft- och knäledsplastiker.