håkan zackrisson

Överläkare, specialist i anestesi och intensivvård

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Medicinskt ansvarig för narkosenheten.

Läkarexamen 1991, AT-tjänsgöring i Örnsköldsvik. Legitimerad läkare sedan 1993 och specialist i anestesi och intensivsjukvård sedan 2000. Fram till dagsdato, hösten 2017, självständigt ansvarat för sammanlagt ca 20.000 anestesier och handlagt ca 9000 sömnapnéutredningar.