christer hillman

ST-läkare

Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset, samt bedömer patienter med höft- och knäledsbesvär på Storängsbotten.