karin pergament

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av höft- och knäplastikpatienter.