Hanna lööw lundström

Leg. Sjukgymnast

Arbetar på öppenvårdsmottagningen, Garnisonen, med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter. Preoperativ information.

Leg. sjukgymnast sedan -06. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och primärvård. Masterexamen i idrottsmedicin. Specialist inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet.