berit aslaksen

Leg. Fysioterapeut

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg. fysioterapeut sedan -89. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi, främst höft-och knärehabilitering. Vidareutbildning inom OMT.