anna GROTH

Leg. Sjukgymnast (för närvarande föräldraledig)

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Leg.sjukgymnast sedan -10. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och företagshälsovård. Magisterexamen i ergonomi.