Specialisttandläkare Oral Protetik

Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm 1986
Odont mag. Examen, Karolinska Institutet, Stockholm 2002
Specialistexamen, odontologiska utbildningsenheten Örebro 2003