Övertandläkare, spec. Käkkirurgi vid Karolinska Institutet

Tandläkarexamen, Stockholm 1997 Specialistexamen, Stockholm 2005