Specialisttandläkare Bettfysiologi

Tandläkarexamen Tandläkarhögskolan Umeå 2002
Specialisttexamen Specialistkliniken för Bettfysiologi, Odontologen, Göteborg 2013
Disputerat Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Odontologi på Juvenile idiopatisk artrit-manifestation i käkar 2015