Med. Dr

Olle har varit verksam inom ryggkirurgi sedan 80-talet och tidigare varit chef för Ryggteamet vid ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Olle har varit drivande i utvecklingen av Nationella Ryggregistret. Medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening och vetenskaplig sekreterare i dess styrelse. Disputerat på en avhandling om kirurgisk behandling av ryggsmärta.