Narkosläkare

Carl har tjänstgjort sedan början av 90-talet som narkosläkare på Sjukhuset i Varberg och som överläkare bland annat varit ansvarig för den kliniska verksamheten på centraloperation. Carl är disputerad inom cirkulationsfysiologi på Göteborgs Universitet.
Medlem i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.