Docent

Bengt har ägnat sig åt ryggkirurgi sedan 80-talet och har tidigare varit verksam som överläkare och under 6 år som divisionschef vid ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bengt har under många år varit klinisk lärare och och är handledare för flera doktorander inom ryggforskning. Medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening och ledamot i styrelsen för CSRS (Cervical Spine Research Society). Disputerat på en avhandling om halsryggskador.