Verksamhetschef och medicinskt ansvarig, specialiserad på idrottsskador, företrädesvis knä och höft