Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker examen inom klinisk fysiologi och neurofysiologi, Malmö/Lund 1981

Legitimerad biomed analytiker 2006

Verksam som biomedicinsk analytiker på avd för klinisk neurofysiologi, Universitetssjukhuset Örebro 1981-2018

Bitr avd chef 2001-2016

Avd chef 2016-2018