Klinisk neurofysiolog/Docent

Läkarexamen Göteborgs universitet 1987

Läkarlegitimation 1989

Specialistexamen i Klinisk Neurofysiologi 1996

Medicine doktorsexamen i neurofysiologi vid Fysiologiska institutionen, Göteborgs universitet 1983

Docentur i neurofysiologi, Göteborgs universitet 1984

Under åren 1996-2018 verksam som överläkare med medicinskt ansvarig för avdelningen för Klinisk Neurofysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro