Fysioterapeut

Fysioterapeutexamen vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet 2009

Neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus 2009-2017. Arbetat framförallt med neurologi och stroke

Teamledare för akutrehabiliteringsgruppen på Fysioterapin Rehab Södra Älvsborgs sjukhus 2015-2017