Ulf Kressner

Docent, specialist i kirurgi, Sektionschef gastro- och bukväggskirurgi

Specialist i kirurgi 1989. Arbetat tidigare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och disputerade där 1997. Blev docent vid Karolinska institutet och verkade som sektionschef vid tarmkirurgiska enheten vid Danderyds sjukhus samt SÖS. Introducerade och utvecklade vid bägge klinikerna laparoskopisk tarmkirurgi. Började vid kirurgkliniken på Sophiahemmet 2013. Sektionsansvarig för gastro- och bukväggskirurgi. Jag har framför allt stor erfarenhet rörande laparoskopisk (titthåls-) tarmkirurgi. Har längst erfarenhet i Sverige inom detta område. Har dessutom lång erfarenhet av bråck- och gallvägssjukdomar samt proktologiska åkommor.