Peter Loogna

Med. Dr, Specialist i kirurgi, Sektionschef obesitas

Jag är född i Stockholm men tillbringade mina första levnadsår i Liberia. Efter slutförd läkarutbildning 1986 började jag min utbildning i kirurgi på sjukhuset i Lindesberg. Jag arbetade flera år som kirurg i Örebro men återvände till Stockholm och Ersta 2001. Sedan 2007 arbetar jag som kirurg på Sophiahemmet och har arbetat med fetmakirurgi sedan början av 90-talet gjort över 4000 överviktsoperationer. Som specialist i titthålskirurgi har jag även opererat ett stort antal galloperationer samt avancerade bråckoperationer.