Håkan Rudström

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi.