Ulf Hindorf

Överläkare

Medicine doktor och specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi sedan 2001 med speciellt intresse i inflammatorisk tarmsjukdom och endoskopisk intervention i tjocktarmen. Överläkare vid medicinska kliniken i Karlskrona sedan 2001 och sedan 2005 sektionschef där. Numera överläkare vid Gastrokliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö/Lund.