Ulf Håkansson

Överläkare

Urologspecialist och överläkare sedan 20 år och har tidigare arbetet vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Ulf har en mycket bred kirurgisk erfarenhet av kirurgi inom alla delar inom den urologiska sfären och har speciellt fördjupat sig i tumörsjukdomar i testikel och penis samt operationer med korrigering av felställningar i manligt könsorgan. Har flera förtroendeuppdrag och är bland annat ledamot av Svenska Nationella Peniscancergruppen samt ofta anlitad som föreläsare om frågor som gäller mannens hälsa.