Rajne Söderberg

Överläkare

Specialist i urologi sedan januari 2000, har varit verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö från 1996 fram till 2010 och därefter som överläkare vid urologiska kliniken i Ystad och fristående konsult. Rajne har stor erfarenhet av alla delar inom den urologiska sfären och har bland annat varit ansvarig för Skånes Universitetssjukhus urologiska verksamhet vid Landskrona lasarett med tonvikt på transuretral kirurgi.