Mark Thier

Specialistläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009 med specialintresse endokrinkirurgi. Han är en mycket erfaren halskirurg som varit processansvarig för endokrinkirurgin vid kirurgiska kliniken lasarettet i Helsingborg. Han arbetar numera på Endokrin- och Sarkom-teamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och har sitt forskningsintresse inom bisköldkörtlarnas sjukdomar. Mark utför våra sköldkörtel- och bisköldkörtel-operationer.