Christer Staël von Holstein

Docent, Specialistläkare Kirurgi

Medicinskt ansvarig läkare vid GHP Gastro Center Skåne. Specialist i kirurgi sedan 1984 med bred kunskap inom hela kirurgiområdet och specialintresse i övre mag-tarmkanalens kirurgi. Arbetat under många år vid Övre Gastrointestinal-teamet, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Har bland annat fördjupat sig i endoskopisk behandling inom magsäcks- och matstrupskirurgi och tillika haft ett stort antal förtroendeuppdrag inom kirurgi, endoskopi och gastroenterologi i Sverige.