Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Meniskskada

Meniskskador förekommer ofta bland idrottsutövare och särskilt inom kontaktidrotter, som handboll och fotboll. En meniskskada kan uppstå akut eller utvecklas gradvis över längre tid.

Vad är meniskerna i knät?

På varsin sida i knäleden sitter två små halvmånformade skivor som kallas menisker. De är några millimeter tjocka och består av brosk och bindväv.

Vilken funktion har knäledens menisker?

Meniskerna fungerar som stötdämpare i knät och gör knät stabilare när man går, springer och hoppar. När en menisk skadas kan det uppstå sprickor eller att en bit lossnar. Meniskerna blir skörare med åren.

Meniskskada - symptom

Det vanligaste symtomet vid en skada på menisken är starka, oftast stickande, smärtor i knät. Smärtan brukar ofta komma och gå, och förvärras som regel vid fysisk belastning. Menisksmärtor utlöses särskilt vid rotation av knäleden. Många patienter upplever därför att det kan göra ont att vända sig i sängen eller att gå i trappor.

Låsningsfenomen i meniskerna i knät

Inom de första timmarna efter en akut skada svullnar knät och vissa kan efteråt märka att det knäpper i leden vid rörelse. Om små bitar av brosket har slitits loss eller menisken har rivits upp kan man få något som kallas låsningsfenomen. Det innebär att knät plötsligt låser sig och inte kan röras. En sådan situation är mycket smärtsam och bör undersökas hos läkare eller på sjukhus.

Meniskskada - behandling

Förstahandsval för menisk- och korsbandsskador är rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast med specifikt riktade övningar för ökad stabilisering. Om detta ej ger önskat resultat kan en operation vara nödvändig. Den oftast förkommande operationen vid motions- och idrottsskador är artroskopi (titthål) där man med en kamera kan se in i en led och med små fina instrument åtgärda olika skador.

Operera menisken

Vid större skador och hos personer med långvariga besvär kan ibland en meniskoperation hjälpa. Vid en meniskoperation kan man antingen reparera menisken eller ta bort bitar av den. Vad man väljer att göra beror på hur menisken ser ut under ingreppet.

Vanligast att operera menisken på dagtid

Att operera menisken sker oftast som dagoperation. Du kommer på morgonen och blir hemskriven några timmar efter operationen. Den läkare som skall operera dig träffar du på morgonen och sen skrivs du ut av samma läkare. Du får veta vad som var fel och har möjlighet att ställa frågor.

Efter knäoperation

Efter en knäoperation kan man vänta sig att knät återfår normal funktion efter fyra till sex veckor. Långtidseffekterna av en operation är något osäkra.

Meniskerna i knät senare i livet

Det är viktigt att vara klar över att meniskskador ökar risken för slitageskador senare i livet. Därför måste du vara försiktig vid fysisk aktivitet senare, så att du inte utsätter dig för onödiga risker för nya knäskador.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.