Kvalitet genom specialisering

Knäledsartros

Artros i knät - Behandling

Artros går inte att bota, därför försöker man bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster/fysioterapeuter kan erbjuda artrosskola som hjälper till att hantera ledsjukdomen.

  • Viktminskning vid övervikt är av betydelse då belastningen på leden minskar.
  • Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring.
  • Gånghjälpmedel, som exempelvis kryckor, kan användas för att minska belastningen på knät.
  • Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken. Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation.

Rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast

Grundbehandlingen vid knäledsartros består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt.

Har du fått diagnosen artros? Ta kontakt med en fysioterpaeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Träning vid lätt/måttlig höftledsartros

Träning är den bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros då detta:

  • Minskar smärtan.
  • Förbättrar ledfunktionen.
  • Ger ökad livskvalitet.

Knäledsoperation vid artros

En av de vanligaste orsakerna till att man får en knäledsprotes är att man drabbats av artros. Varje år utförs ca 15 500 knäledsplastiker i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Knäledsprotes - material

En knäledsprotes består av två ytor, som fästs på lårbenet respektive underbenet. Den nya ytan på lårbenet består av metall och på underbenet av metall och plast eller enbart plast. Protesdelarna fixeras i benet med bencement.

Allmänt om operationen

Vid operationen ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Operationen tar ca en timme och görs i regel med ryggbedövning och med en lätt narkos. Du kommer att få tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt och kan sitta i upp till 5-6 timmar efter operationen. De första 3 timmarna efter knäledsoperationen kommer du att ha benen på en psoaskudde för att minska svullnaden i knän och underben.

Under och efter en knäledsoperation

Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare.

Prognos

Syftet med operationen är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Efter cirka ett år är 95 % av patienterna nöjda med sitt nya knä. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år.

Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man t ex inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Promenader, cykling, simning, längdskidåkning och golf är exempel på bra aktiviteter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.