Knäartros

Artros knä – Behandling

Artros i knä går inte att bota. Därför försöker man i stället bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster eller fysioterapeuter erbjuder artrosskola som hjälper dig att hantera och leva med din knäledsartros. För att minska besvären och på ett bättre sätt hantera din knäartros kan du göra mycket på egen hand:

  • Viktminskning vid övervikt är av betydelse då belastningen på knäleden minskar.
  • Träning och rörelse som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring vid knäartros.
  • Gånghjälpmedel, som exempelvis kryckor, kan användas för att minska belastningen på knät.
  • Smärtstillande och/eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken. Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation.

Rehabilitering vid knäledsartros

Grundbehandlingen vid knäledsartros består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått diagnosen artros i knät? Ta kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Träning vid knäartros

Träning vid knäledsartros är den bästa behandlingen då symtomen är lätta till måttliga. Att vara aktiv och träna då du drabbats av knäledsartros innebär i de allra flesta fall:

  • Minskad smärta
  • Förbättrad ledfunktion
  • Ökad livskvalitet

Knäledsoperation vid artros i knä

Artros är en av de vanligaste orsakerna till att du får en knäledsprotes. Varje år utförs kring 15 500 knäledsoperationer och plastiker i Sverige. Ungefär 700 av dessa utförs av våra specialistläkare inom knäledsartros på Ortho Center Stockholm.

Knäledsprotes – material

En knäledsprotes består av två ytor som fästs på lårbenet respektive underbenet. Den nya ytan på lårbenet består av metall och den på underbenet av plast eller en kombination av plast och metall. Delarna i en knäledsprotes fixeras i benet med bencement – ett bindemedel som används just för att fästa proteser eller limma ben till ben.

Knäartros - operation

Vid operation av knäledsartros ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Att operera knäartros tar cirka en timme och görs i regel med ryggbedövning och en lätt narkos. Innan operation får du tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt. Denna bedövning kan sitta i upp till 5–6 timmar efter din knäledsartros-operation. De första tre timmarna efter din knäledsoperation kommer du att ha benen på en så kallad psoaskudde för att minska svullnaden i knän och underben.

Knäledsprotes
Knäledsprotes röntgen

Under och efter en knäledsoperation

Under och efter en operation av knäartros uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient av någon anledning inte vill ta emot blod, behöver du berätta det för din läkare innan din knäledsoperation.

Prognos efter artros i knä

Syftet med operation av artros i knä är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Efter cirka ett år är 95 % av patienterna nöjda med sitt nya knä. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år. Man kan själv förlänga protesens livslängd genom att undvika att springa, hoppa eller lyfta tungt. Promenader, cykling, simning, längdskidåkning och golf är exempel på bra aktiviteter efter en operation av knäartros.

Har du ytterligare frågor eller funderingar när det kommer till knäledsartros eller knäledsoperation? Kontakta oss så hjälper vi dig med svaren!

Vanliga frågor


Vad är artros i knä?

Knäledsartros innebär ett slitage på knäleden under lång tid. Slitaget leder till smärta och stelhet i leden. Artros drabbar främst kvinnor och äldre, men kan också vara ärftligt. Knäartros kan behandlas med fysisk aktivitet, och i en artrosskola kan du få hjälp med att minska symtomen.

Vad gör man åt artros i knäna?

Knäartros går inte att bota, men kan behandlas genom att minska belastningen på knäleden, exempelvis med hjälp av korrekt träning samt viktminskning vid övervikt. Om det inte hjälper kan en protes behöva opereras in för att ersätta den slitna leden.

Hur känns knäartros?

Knäledsartros innebär sämre rörlighet i knät, stelhet och smärta när du rör på det. Symtomen kommer successivt och smärtan tilltar om knäartros fortsätter att utvecklas.

Kan man träna bort artros i knät?

Med rätt typ av träning och motion som stärker upp muskulaturen kring knäleden kan smärtan minska avsevärt. I en artrosskola kan du lära dig mer om hur du tränar utan risk för skador eller ytterligare slitage.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.