Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 eller 076-46640 07 (OBS, akutnummer - ring detta nummer i sista hand) så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Knäartros

Artros knä - Behandling

Artros i knä går inte att bota, därför försöker man bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster/fysioterapeuter kan erbjuda artrosskola som hjälper till att hantera din knäledsartros. För att minska besvären och på ett bättre sätt hantera din knäartros finns följande åtgärdspunkter:

  • Viktminskning vid övervikt är av betydelse då belastningen på knäleden minskar.
  • Träning vid knäartros – Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring vid knäartros.
  • Gånghjälpmedel, som exempelvis kryckor, kan användas för att minska belastningen på knät.
  • Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken. Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation.

Rehabilitering av knäledsartros

Grundbehandlingen vid knäledsartros består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått diagnosen knäartros? Ta kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Träning vid knäartros

Träning vid knäartros är den bästa behandlingen då symtomen är lätta till måttliga. Att träna då du drabbats av knäledsartros innebär i de allra flesta fall följande:

  • Minskad smärta
  • Förbättrad ledfunktion
  • Ökad livskvalitet

Knäledsoperation vid artros i knä

En av de vanligaste orsakerna till att man får en knäledsprotes är att man drabbats av knäartros. Varje år utförs ca 15 500 knäledsoperationer och plastiker i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs av specialistläkare hos Ortho Center Stockholm som är specialiserade inom knäledsartros.

Knäledsprotes - material

En knäledsprotes består av två ytor som fästs på lårbenet respektive underbenet. Den nya ytan på lårbenet består av metall och på underbenet av metall och plast eller enbart plast. Delarna av en knäledsprotes fixeras i benet med bencement.

Knäartros - operation

Vid operation av knäartros ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Att operera knäartros tar ca en timme och görs i regel med ryggbedövning och med en lätt narkos. Du kommer att få tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt, en bedövning som kan sitta i upp till 5–6 timmar efter din knäartros-operation. De första 3 timmarna efter din knäledsoperation kommer du att ha benen på en psoaskudde för att minska svullnaden i knän och underben.

Under och efter en knäledsoperation

Under och efter en operation av knäartros uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare innan stundande knäledsoperation.

Prognos

Syftet med operation av knäartros är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Efter cirka ett år är 95 % av patienterna nöjda med sitt nya knä. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år. Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man till exempel inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Promenader, cykling, simning, längdskidåkning och golf är exempel på bra aktiviteter efter en operation av knäartros.

Har du ytterligare frågor eller funderingar när det kommer till knäledsartros eller knäledsoperation? Kontakta oss så hjälper vi dig med svaren!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.