Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 eller 076-46640 07 (OBS, akutnummer - ring detta nummer i sista hand) så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Främre korsbandsskada

Korsbandsskada på främre korsband

Skador på främre korsbandet utgör ca 90 % av alla korsbandsskador. Skadan förekommer oftast i idrotter där skor med bra fäste i underlaget används och benet roteras på låst fot, till exempel handboll, fotboll, basket och alpinsport.

Skadan kan uppträda isolerat, men det är vanligare med kombinerade skador där andra strukturer i knät också är skadade, som till exempel menisk, sidoledband, ledkapsel eller ledbrosk.

En skada på främre korsbandet kan vara en fullständig eller partiell ruptur, det vill säga korsbandet har gått av helt eller bara delvis.

Symtom på en främre korsbandsskada

En akut skada märker du direkt när den uppstår. Smärta uppstår omedelbart och inom kort sväller knät upp. Smärtan är oftast så stark att det är omöjligt att röra eller belasta knät.

Hos vissa kan en främre korsbandsskada orsaka en kronisk ostadighet. Som regel beror detta på en tidigare korsbandsskada som inte behandlats eller läkts. Detta upplevs som att knät ofta "ger efter". Smärtan är vanligtvis inte så stark vid denna typ av skada.

Magnetröntgen för knä

För att få diagnosen bekräftad och utreda hur omfattande skadan är gör man en magnetkameraundersökning (MR) av knät. Det syns ofta tydligt på MR-bilder om korsbandet är avslitet, och man kan även i många fall konstatera eventuella förändringar i andra ledband eller menisker.

Undersökning av främre korsband

Förstahandsval för menisk- och korsbandsskador är rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast med specifikt riktade övningar för ökad stabilisering. Om detta ej ger önskat resultat kan en operation vara nödvändig. Den oftast förkommande operationen vid motions- och idrottsskador är artroskopi (titthål) där man med en kamera kan se in i en led och med små fina instrument åtgärda olika skador.

Korsbandsoperation på dagtid

Operationerna sker oftast som dagoperation. Du kommer på morgonen och blir hemskriven några timmar efter operationen. Den läkare som skall operera dig träffar du på morgonen och sen skrivs du ut av samma läkare. Du får veta vad som var fel och har möjlighet att ställa frågor.

Rehabilitering inför korsbandsoperation

Efter beslut om korsbandsoperation ska du fortsätta träna hos sjukgymnast fram till dagen för operation. Detta för att du ska vara så bra förberedd som möjligt gällande rörlighet, styrka och balans vilket kommer att underlätta din rehabilitering. Träningen ska upptas snarast efter operationen. Ta med 2 kryckor när du ska läggas in.

Korsbandsoperation

Operationerna sker oftast som dagoperation. Du kommer på morgonen och blir hemskriven några timmar efter operationen. Den läkare som skall operera dig träffar du på morgonen och sen skrivs du ut av samma läkare. Du får veta vad som var fel och har möjlighet att ställa frågor. 

Artroskopi knä

Operationen är en ”titthålsoperation” och utförs i narkos. Läkaren börjar med att undersöka stabiliteten i din knäled och kan då lätt känna den instabilitet som finns eftersom dina muskler är avslappnade. Vidare inspekteras ledytor, menisker och ledband. Eventuella meniskskador åtgärdas. Genom ett snitt på cirka 3 cm nedanför knäleden tar man ut senan som ska bli ditt nya korsband. Tredje momentet är att preparera senan och forma den till en bra ersättning för ditt korsband som sen fästs med skruvar. Som ersättning för ditt skadade korsband används huvudsakligen:

  • Senor från knäledens in- och baksida. (hamstrings)
  • En bit av knäskålssenan

Efter korsbandsoperation

Nedanför området, där senan tas, kan känseln försvinna. Det är ofarligt men kan upplevas som obehagligt. Du får muntlig information efter att du har vaknat från narkosen om hur operationen genomförts och vilka fynd och åtgärder operatören har gjort.

Rehabilitering efter korsbandsoperation

Det är en lång rehabiliteringsperiod efter en korsbandsrekonstruktion. Träningen är individuellt anpassad beroende på hur förutsättningarna är för just ditt knä. Det tar mellan 6-12 månader innan du är färdigrehabiliterad efter en korsbandsoperation.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.