Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Höftledsartros

Höftledsartros - behandling

Höftledsartros går inte att bota, varför man försöker bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster/fysioterapeuter kan erbjuda artrosskola som hjälper till att hantera ledsjukdomen.

  • Viktminskning vid övervikt är av betydelse, då belastningen på leden minskar.
  • Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring.
  • Gånghjälpmedel, t ex en krycka kan användas för att minska belastningen på höften.
  • Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken.
  • Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation.

Rehabilitering för höftartros

Grundbehandlingen vid höftledsartros består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått diagnosen höftartros ska du ta kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Höftledsartros – träning

Fysisk träning är den bästa behandlingen vid lätt till måttlig höftledsartros. Motion och träning:

  • Minskar smärtan
  • Förbättrar ledfunktionen
  • Ger ökad livskvalitet

Höftledsoperation vid höftartros

Den vanligaste orsaken till att man får en höftledsprotes är att man drabbats av höftartros. Idag utförs ca 16 000 höftledsplastiker per år i Sverige, och ungefär 800 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Höftledsprotes

En höftledsprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Ledkulan, som oftast är tillverkad av stål, sitter på en stam som förankras i lårbenet. Ledskålen, som är tillverkad av plast, förankras i bäckenbenet. 

Höftledsartros – operation

Vid en operation av höftledsartros ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Operation av höftartros tar ungefär en timme och görs i regel med ryggbedövning och en lätt narkos. Du får alltid tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt. Bedövningen kan sitta kvar i upp till 5–6 timmar efter operationen.

Under och efter operation av höftledsartros

Under och efter din höftledsoperation uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få en blodtransfusion. Om du som patient inte vill ta emot blod av någon anledning behöver du berätta det för din läkare.

Höftledsprotes i två delar
Höftledsprotes röntgen

Prognos efter höftledsoperation

Syftet med en operation vid höftartros är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Ett år efter en höftledsoperation är ca 95 % av patienterna nöjda med sin nya höft. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år.

Om höftledsprotesen slits eller lossnar kan man operera om. Ett andra ingrepp för höftartros är dock mer komplicerat och ger ett något sämre resultat.

Man kan själv påverka protesens livslängd genom att inte springa, hoppa eller lyfta tungt. Cykling, promenader, golf och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter som inte sliter på protesen lika mycket.

Höftartros – Vanliga frågor

 

Hur känns höftartros?

Höftledsartros ger ofta besvär som minskad rörlighet i höften, svaghet/trötthet i muskulaturen samt smärta och stelhet i området kring ljumsken som kan förekomma både i vila och vid rörelse. Symtomen kommer successivt och smärtan tilltar om höftartros fortsätter att utvecklas.

Vad är höftartros?

Höftledsartros innebär ett slitage på höftleden under lång tid, som leder till smärta och stelhet i leden. Artros drabbar främst kvinnor och äldre, och kan vara ärftligt. Höftledsartros kan behandlas med fysisk aktivitet. I en artrosskola kan du få hjälp med att minska symtomen.

När ska man operera höftartros?

Om problemen vid höftartros är tillräckligt allvarliga kan det vara aktuellt med en höftledsoperation. Om annan behandling inte hjälper opereras en ny, konstgjord höftled in. Operationen tar ungefär en timme.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.