Kvalitet genom specialisering

Höftledsartros

Artros i höften - Behandling

Höftledsartros går inte att bota, varför man försöker bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster/fysioterapeuter kan erbjuda artrosskola som hjälper till att hantera ledsjukdomen.

  • Viktminskning vid övervikt är av betydelse, då belastningen på leden minskar.
  • Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring.
  • Gånghjälpmedel, t ex en krycka kan användas för att minska belastningen på höften.
  • Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken.
  • Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation.

Rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast

Grundbehandlingen vid artros består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått diagnosen artros ska du ta kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Träning vid lätt/måttlig höftledsartros

Träning är den bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros då detta:

  • Minskar smärtan.
  • Förbättrar ledfunktionen.
  • Ger ökad livskvalitet.

Höftledsoperation vid artros

Den vanligaste orsaken till att man får en höftledsprotes är att man drabbats av artros. Idag utförs ca 16 000 höftledsplastiker per år i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Höftledsprotes

En höftledsprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Ledkulan, som oftast är tillverkad av stål, sitter på en stam som förankras i lårbenet. Ledskålen, som är tillverkad av plast, förankras i bäckenbenet. 

Allmänt om operationen

Vid operationen ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Operationen tar ca en timme och görs i regel med ryggbedövning och med en lätt narkos. Du kommer att få tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt och kan sitta i upp till 5-6 timmar efter operationen.

Under och efter operationen

Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare.

Prognos efter en höftledsoperation

Syftet med operationen är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Ett år efter en höftledsoperation är ca 95 % av patienterna nöjda med sin nya höft. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år.

Om protesen slits eller lossnar kan man operera om, men det ingreppet är lite mer komplicerat och med lite sämre resultat.

Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Cykling, promenader, golf och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.