Kvalitet genom specialisering

Det ska kännas tryggt att komma till oss på GHP Ortho Center Stockholm.

Vi bedriver endast planerad ortopedisk vård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Vi håller vår verksamhet öppen och som patient är du välkommen på din inbokade tid till mottagning och operation.

Då vi vill minimera alla risker så råder besöksförbud på vårdavdelningen och ber medföljande till mottagningen att stanna utanför.

Om du har minsta symtom på infektion såsom hosta, snuva, feber eller varit sjuk senaste 2 dagarna så kontakta oss på tel. 08-566 400 00 (val 1) för att komma till mottagningen eller på mail stockholm@orthocenter.se, alternativt till avdelningen på tel. 08-566 400 03 eller 076-46640 07 (OBS, akutnummer - ring detta nummer i sista hand) så bokar vi om din tid. Ring även 1177 för rådgivning angående dina symtom.

Det kommer finnas alternativ som telefon, videobesök eller ombokning till fysiskt besök när du är frisk.

Välkommen till oss!

Höftledsartros

Höftledsartros - behandling

Artros i höften går inte att bota, varför man försöker bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster/fysioterapeuter kan erbjuda artrosskola som hjälper till att hantera ledsjukdomen.

  • Viktminskning vid övervikt är av betydelse, då belastningen på leden minskar.
  • Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring.
  • Gånghjälpmedel, t ex en krycka kan användas för att minska belastningen på höften.
  • Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken.
  • Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation.

Rehabilitering för höftartros hos fysioterapeut/sjukgymnast

Grundbehandlingen vid artros i höft består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått diagnosen artros ska du ta kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss.

Höftledsartros - träning

Träning är den bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros då detta:

  • Minskar smärtan.
  • Förbättrar ledfunktionen.
  • Ger ökad livskvalitet.

Höftledsoperation vid artros

Den vanligaste orsaken till att man får en höftledsprotes är att man drabbats av artros. Idag utförs ca 16 000 höftledsplastiker per år i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Höftledsprotes

En höftledsprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Ledkulan, som oftast är tillverkad av stål, sitter på en stam som förankras i lårbenet. Ledskålen, som är tillverkad av plast, förankras i bäckenbenet. 

Höftledsartros - operation

Vid operationen ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. Operationen tar ca en timme och görs i regel med ryggbedövning och med en lätt narkos. Du kommer att få tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare.

Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt och kan sitta i upp till 5-6 timmar efter operationen.

Under och efter operationen

Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare.

Prognos efter höftledsoperation

Syftet med operationen är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Ett år efter en höftledsoperation är ca 95 % av patienterna nöjda med sin nya höft. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år.

Om protesen slits eller lossnar kan man operera om, men det ingreppet är lite mer komplicerat och med lite sämre resultat.

Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Cykling, promenader, golf och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.