Höftledsartros

Artros i höft beror på slitage av höftleden, vilket leder till smärta och stelhet. Höftartros kan behandlas med fysisk aktivitet, och om problemen är allvarliga kan det vara aktuellt att byta ut höftleden mot en höftprotes. På Ortho Center erbjuder vi såväl rehabiliterande fysioterapi som höftledsoperation.

Höftledsartros – behandling

Höftledsartros går inte att bota, varför man istället fokuserar på att bromsa sjukdomsförloppet och att lindra besvären. Många sjukgymnaster och fysioterapeuter erbjuder rehabiliterande artrosskola för att hjälpa patienter att hantera sina problem. Det finns flera sätt att lindra symtomen:

  • Viktminskning vid övervikt gör att belastningen på leden minskar.
  • Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring.
  • Gånghjälpmedel som kryckor kan användas för att minska belastningen på höften.
  • Smärtstillande eller inflammationsdämpande mediciner kan lindra värken.

Om smärtan blir för uttalad och annan behandling inte hjälper, är det aktuellt att överväga en höftledsoperation.

Rehabilitering vid höftartros

Grundbehandlingen vid höftledsartros består idag av information, träning och viktreduktion. Denna behandling ska påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Har du fått diagnosen höftartros ska du ta kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakten kan ske utan remiss. Läs mer om vårt arbete med fysioterapi och sjukgymnastik Länk till annan webbplats.

Artros i höften – träning

Fysisk träning är den bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros i höftleden. Regelbunden motion och träning:

  • Minskar smärtan
  • Förbättrar ledfunktionen
  • Ger ökad livskvalitet

Höftledsoperation

Den vanligaste orsaken till att man får en höftledsprotes är att man drabbats av höftartros. Idag utförs varje år kring
16 000 höftledsplastiker i Sverige. Ungefär 800 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Höftledsartros – operation

Vid en operation av höftledsartros ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. En operation för höftartros tar ungefär en timme och görs i regel med ryggbedövning och lätt narkos. Du får alltid tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare innan operationen.

Ryggbedövningen innebär att du är bedövad från midjan och nedåt, och kan sitta kvar i upp till 5–6 timmar efter operationen.

Höftledsprotes

En höftledsprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Ledkulan, som oftast är tillverkad av stål, sitter på en stam som förankras i lårbenet. Ledskålen, som är tillverkad av plast, förankras i bäckenbenet.

Under och efter operationen

Under en höftledsoperation uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få en blodtransfusion. Om du som patient inte vill ta emot blod av någon anledning behöver du berätta det för din läkare innan.

Höftledsprotes i två delar
Höftledsprotes röntgen

Prognos efter höftledsoperation

Syftet med en operation vid höftartros är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Ett år efter en höftledsoperation är ca 95 % av patienterna nöjda med sin höftprotes. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år.

Om höftledsprotesen slits eller lossnar kan man operera igen – ett andra ingrepp är dock mer komplicerat och ger ett något sämre resultat.

Man kan själv påverka protesens livslängd positivt genom att inte springa, hoppa eller lyfta tungt. Cykling, promenader, golf och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter som inte sliter på protesen eller lederna lika mycket.

Höftartros – Vanliga frågor

Vad är höftartros?

Höftledsartros innebär ett slitage på höftleden under lång tid, som leder till smärta och stelhet i leden. Artros drabbar främst kvinnor och äldre, och kan vara ärftligt. Höftledsartros kan behandlas med fysisk aktivitet. I en artrosskola hos en fysioterapeut kan du få hjälp med att lindra symtomen.

Varför får man höftartros?

Den grundläggande orsaken till höftartros är inte helt känd. Potentiella riskfaktorer för höftledsproblem är övervikt, ärftlighet, tidigare ledskada, ledbelastande arbete, elitidrott, ålder, inaktivitet och muskelsvaghet.

Hur känns höftartros?

Höftledsartros ger symptom som minskad rörlighet i höften, svaghet och trötthet i muskulaturen samt smärta och stelhet i området kring ljumsken. Symptomen kan förekomma både i vila och vid rörelse. Besvären kommer successivt och smärtan tilltar om artrosen fortsätter att utvecklas.

När ska man operera höftartros?

Om problemen vid höftartros är tillräckligt allvarliga kan det vara aktuellt med en höftledsoperation. Om annan behandling inte hjälper opereras då en ny, konstgjord höftled in. Operationen tar ungefär en timme.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.