Kvalitet genom specialisering

Kvalitet & resultat

Kvalitet

Miljö

Patientnöjdhet

Nationell patientenkät

Medicinska resultat

Tillgänglighet

Om du inte är nöjd

GHP Ortho Center Stockholm är en del av GHP Specialty Care AB, som är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppen och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten.

På GHP Ortho Center Stockholm fokuserar vi på en enskild patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar kliniken på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

LÄS MER

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom ortopedi, och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på vår klinik.

Vår klinik utgör en attraktiv arbetsplats för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 70 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Vår enhet drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom vår specialitet. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten.

GHP uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av GHP:s kliniker har tid avsatt för forskning.

Ägande

Sedan 2006 är GHP börsnoterade vilket bland annat kräver att vi är öppna med våra resultat. Vi har inget att dölja och är stolta över vad vi åstadkommer: en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet som är lönsam för samhället, för oss och kanske viktigast – för den enskilda patienten.

Kvalitetscertifiering

GHP Ortho Center Stockholm har fått sitt kvalitetssystem reviderat och godkänt enligt kraven i KVALPRAK AB:s kvalitetsprogram KIV. KIV utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2011:9. Kvalitetssystemet omfattar verksamhetens samtliga gemensamma rutiner och all personal.

Kvalitetscertifikatet är giltigt från och med 16 april 2018. Ny revision genomförs under våren 2019.

Miljöcertifiering

Ortho Center Stockholm AB Har granskats av Intertek och uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001:2004 med certifikat gällande från den 25 augusti 2010 med godkänd omcertifiering 11 december 2017. I augusti 2019 är det dags för ny omcertifiering.

Om du inte är nöjd med den vård eller behandling som du fått hos oss eller på annat sätt inte känner dig bemött på ett bra sätt så vill vi veta det.

Kontakta oss på:

Mail: stockholm@orthocenter.se

Telefon: 08-566 400 00

Brev: GHP Ortho Center Stockholm AB, Löwenströmska sjukhuset, 194 89 Upplands Väsby

Du kan också vända dig till:

Innan du går vidare och anmäler ett klagomål till IVO ska du först kontakta den vårdgivare som undersökt eller behandlat dig.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

KARRIÄR

Vill du bli en av oss?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.