Ortho Center
Stockholm

Att tänka på inför din operation

Förberedelser 
• Träna gärna hos en sjukgymnast i väntan på operationen.
  Detta för att förbättra din kondition, balans, muskelkontroll och styrka. 

• Att ta med till sjukhuset; griptång, strumpådragare, förhöjningsdyna, gånghjälpmedel,
  stadiga sköna skor samt ett par lättare sandaler/tofflor. Välj gärna mjuka, vida byxor
  som glider lätt på sängkläderna. Detta underlättar avsevärt vid förflyttning i och ur säng. 

• Förbered för att underlätta vid hemkomst. Ta bort mattor och sladdar på golven.
  Placera de saker som du använder ofta lättillgängligt.
  Bor du ensam är det bra att handla och laga mat till färdiga portioner. 

Kontakt med hemtjänst och vårdcentral 
För dig som redan har hemtjänst så måste de informeras om din planerade operation. Du kommer hem 2-3 dagar efter operationen och den första tiden kan du behöva lite extra hjälp. 

En etablerad kontakt med vårdcentral eller husläkare underlättar framtida förnyelse av recept, sjukskrivning och förlängning av sjukgymnastikremiss. Att träna med sjukgymnast redan före operation underlättar återhämtningen efter operation. 

Förberedelser i hemmet 
Din rörlighet och funktion är begränsad som nyopererad. Tänk på att placera de saker du använder dagligen lättillgängliga. En viss ommöblering kan behövas och det är klokt att ta bort mattor. Det är också bra att fylla frysen med mat. 

God hygien – dusch x 3 Bankart-10
För att minska antalet bakterier på huden och på så vis minska infektionsrisken ska du duscha med ett antibakteriellt medel enligt instruktioner som du fått i kallelsen. Tänk på att bakterier lätt fastnar i ringar, klockor och armband! 

Dofta lagom! 
Parfymer, rakvatten och andra hudvårdsprodukter skall undvikas på sjukhuset. Tänk på att även blommor med stark doft kan framkalla besvär hos andra patienter. 

Rökfrihet i samband med operation 
Rökning har negativ inverkan på sårläkning och kroppens försvar. För att du ska minimera den extra risken krävs det totalt rökstopp 6 veckor före och 6 veckor efter operationen. Nikotin i plåster, tuggummi eller snus har inte samma negativa effekt och går därför bra. Gå gärna in på hemsidan Sluta-Röka-Linjen för rådgivning och mer information.

Läkemedel som skall sättas ut inför operation 
Vissa läkemedel påverkar blodets levringsförmåga i olika riktningar. En del ger blödningar medan andra kan ge blodproppar. Använder du några sådana läkemedel så måste uppehåll göras inför operationen. I din kallelse finns en förteckning på de olika läkemedlen. Kontakta oss om du är osäker. 

Hjälpmedel 
Det är mycket viktigt att du i god tid före operation kontaktar arbetsterapeut/sjukgymnast i din hemkommun. Remiss för anskaffning av hjälpmedlen skickas med din kallelse. Vid problem ska du kontakta sjukgymnasterna på avdelning 103. 

Mat inför operationen 
Det är alltid viktigt för ditt välbefinnande vad du äter och dricker. Inför och efter en operation är det än viktigare eftersom läkningen och rehabiliteringen underlättas. Ät regelbundet och försök att dricka ordentligt för att motverka förstoppning. 

Inskrivningsmottagning
1-2 veckor före operationen kallas du till inskrivning. Besöket kan ta ca 2 – 3 timmar. Vi gör en bedömning av ditt hälsotillstånd och eventuellt behövs det kompletterande undersökningar. På måndagar har våra sjukgymnaster ett gemensamt informationsmöte om din planerade operation och efterföljande vårdtid med speciellt fokus på träning och rehabilitering. (Se särskild kallelse.) 

Inför sjukhusvistelsen 
Ta bara med en väska med personliga saker eftersom patientrummen har begränsade utrymmen. Mobiltelefon är tillåten på vår avdelning. Lämna värdesaker och smycken hemma, men tänk på att du kommer att behöva pengar för att köpa ut mediciner inför hemresan. 

Fasta inför operationen 
Enligt instruktioner i kallelsen. 

Under sjukhusvistelsen 

Kom till avdelningen den tid som bestämdes i samband med inskrivningsbesöket. Där kommer du att skrivas in av en sjuksköterska och informeras om rutinerna på avdelningen och de praktiska förberedelserna som ska göras inför din operation. Du kommer även att träffa din läkare som då kommer att med spritpenna markera det knät som ska opereras. 

• Besökstiderna är mellan kl. 13-19. Inga besök på operationsdagen. 
• Även friska människor bär på bakterier!
  Därför är det viktigt att dina anhöriga spritar händerna före och efter besöket hos dig. 
• Rena händer räddar liv! 

Operationsdagenoperation

Du kommer att få duscha på avdelningen. Inför operationen får du antibiotika för att ytterligare öka din motståndskraft mot infektion. 

Narkossköterskor och personal från operation kommer och transporterar dig i sängen till operationsavdelningen där du flyttar över till operationsbordet. Narkosläkaren använder den narkosmetod som ni kommit överens om. Normalt vid knäplastik får man ryggbedövning med komplettering av ett lätt sömnmedel. Efter att bedövningen är lagd får du en urinkateter som normalt tas bort dagen efter operationen. Efter bedövningen steril tvättas ditt knä och kläs in i sterila dukar. Operationen tar ungefär 60-90 minuter. Våra operationssalar är utrustade med senaste typen av laminärt ventilationsflöde för bästa infektionssäkerhet. 

På övervakningssalen 
När operationen är klar förflyttas du till en övervakningssal på avdelningen. Där kontrolleras ditt hälsotillstånd fortlöpande. När du är tillräckligt vaken får du börja äta och dricka lite försiktigt. Säg till när du börjar få ont eftersom det krävs mindre mängd smärtlindrande att dämpa begynnande smärta än när smärtan blivit mer uttalad. Du kan börja röra aktivt på fötter och ben och oftast får du komma upp och stå bredvid sängen redan på operationsdagen. Knät tål full belastning. Du stannar kvar på övervakningssalen till nästa morgon. 

ovning