Ortho Center
Stockholm

Att komma igång efter din operation

Efter operationen är det viktigt att du snabbt kommer igång med din rehabilitering.

Dagarna efter operation 
Varje morgon går din läkare rond. Vi kommer att röntga ditt knä två dagar efter operationen. 
Man känner sig ofta medtagen och svag efter operationen och kan ibland få lite feber. Man är nyopererad men inte sjuk och återhämtningen underlättas om man kommer upp och påbörjar träningen så snart det är möjligt. Personal skall alltid vara med första dagen du belastar ditt ben. 

Ditt eget engagemang för att träna är av enorm betydelse för din återhämtning och slutresultatet
Följ instruktionerna från din sjukgymnast. I början inriktas träningen på de aktiviteter du måste kunna behärska tidigt t ex att komma i och ur sängen, förflytta dig till toaletten och så småningom behärska kryckkäppar och trappor. Första dagen efter operationen handlar det mest om att stödja på benet och gå med gåbord samt fortsatta övningar i sängen. 

Smärtlindring 
Upplevelse av smärta är individuell. För att vi bättre ska förstå din smärta och kunna bedöma effekten av smärtlindringen så använder vi smärtskalan VAS. Generellt är det viktigt att tidigt säga till om du börjar få mer ont. Helt smärtfri kan man inte räkna med att man blir, men målet är att smärtan ska kännas hanterbar. Grunden i smärtlindringen är tabletter som man tar regelbundet. Ibland behöver man komplettera med en smärtlindrande injektion för snabb effekt. All medicin får du av din sjuksköterska.
För att förebygga blodpropp kommer du efter operationen att behandlas med blodförtunnande medicin. Injektionen ges en gång per dygn i sammanlagt 14 dagar och man sticker vanligtvis i underhudsfettet på magen. Träning och undervisning ges under din vistelse på sjukhuset. 

Att komma igång
När du känner att bedövningen börjar släppa ska du börja trampa kraftiga tag med fötterna. Detta gör att du får igång cirkulationen i benen och eventuell svullnad och risken att drabbas av blodpropp/trombos minskar. 

Ta ordentligt djupa andetag då och då för att ventilera lungorna och därmed få en förbättrad syresättning i blodet. 

När du återfått känseln kommer du att få hjälp av sjukgymnast att komma upp till sittande och börja med fottramp och andningsgymnastik. Därefter kommer du att få fortsätta upp till stående med stöd av ett gåbord. Som regel är full belastning tillåten och du får testa att trampa några steg vid sidan av sängen. 

Två dagar efter operationen får du åka till röntgen. En ny bild på ditt knä tas för att ha en referensbild för framtiden och för att kontrollera att protesen sitter i rätt läge. 

Rehabiliteringen
Under förmiddagen kommer sjukgymnasten in till dig och rehabiliteringen kan börja. 2 gånger om dagen kommer du att träna förflyttningar, gång med lämpligt hjälpmedel, muskelkontroll och rörlighet. Allt eftersom kommer träningsprogrammet att utökas och du kommer bli mer och mer självständig vad gäller förflyttningar, gång och dagliga aktiviteter. 

Tänk på att du själv är en viktig del i din rehabilitering! 
Din motivation och medverkan i träningen påverkar i hög grad resultatet.

Vanligtvis skrivs du ut till hemmet efter 2-3 vårddygn. 

Mål inför hemgång: 
• Självständig i förflyttningar t.ex. ta sig i och ur säng, upp och ned från stol. 
• Kunna gå stadigt på plan mark med lämpligt gånghjälpmedel 
• Kunna gå upp- och nedför en trappa 
• Vara väl förtrogen med gällande regim 

Viktigt att tänka på efter din knäledsoperation 
Efter operationen är det särskilt viktigt att komma igång med rörelseträning för att uppnå en en god rörlighet både i flexion/böjning och extension/sträckning. Målet inför utskrivning till hemmet bör vara att få 90° i flexion och 0°i extension. 

Utskrivning

De flesta når träningsmålen redan andra eller tredje dagen efter operation och får komma hem. 

Sjukgymnasten lägger inför utskrivningen upp ett träningsprogram som du ska fortsätta med hemma. 

Rörelseträning är av största vikt de första veckorna efter operationen och ska tränas regelbundet varje dag enligt de instruktioner du får av sjukgymnasten. 

Sjuksköterskan kontrollerar ditt sår/förband inför utskrivningen och byter bara om det absolut behövs. Om du har stygn och förband så finns det en plastfilm som skyddar vid duschning. Om läckage uppstår ska förbandet bytas under sterila former på vår mottagning eller hos distriktssköterska. Om ditt sår vätskar efter operationen vill vi att du kontaktar oss. Vidare ser din sköterska till att återbesök är ordnat liksom eventuellt meddelande till distriktssköterskan. 

Läkaren skriver ut recept på mediciner samt ordnar sjukgymnastremiss och eventuell sjukskrivning. Normal sjukskrivningstid vid knäledsplastik är ca 2 - 3 månader med viss anpassning kortare eller längre beroende på ditt yrke. Smärtlindrande medicin trappas ned när smärtan tillåter men det är viktigt att vara tillräckligt smärtlindrad för att kunna träna.

Bilkörning 
Hemresa går vanligen bra i bil. Se till att passagerarsätet är långt tillbakadraget. Du får på eget ansvar börja köra bil efter cirka 6 veckor om du känner att du på ett trafiksäkert sätt kan köra fordonet med hänsyn till bland annat styrka och kontroll i ditt knä. 

Uppföljning 
2.5 – 3 veckor efter operationen ska stygnen/agraffer tas bort. Bor Du i Stockholm eller dess närhet vill vi att stygnen tas på vår mottagning. Annars ordnas det via distriktssköterskan på hemorten. Återbesök till din läkare sker efter 2-3 månader och kallelse skickas ut automatiskt. 

Nationella Kvalitetsregister- Information till dig som patient 
Alla ledplastikoperationer hos oss registreras till Nationella Knä-registret i Lund. Genom att vara med i ett sådant register bidrar du till att förbättra vården. Via Knä-registret fortsätter sedan efterkontroller med brev till dig om hälsan efter 1 år. Registret bidrar till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ och operationsteknik. 

Dina uppgifter omfattas av sekretess 
Dina uppgifter i Kvalitetsregistren omfattas av sekretessbestämmelser och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. 

Hemma
Efter en knäledsplastik är aktiv rörelse- och styrketräning av största betydelse. I vissa fall kan det vara bra att ta värktabletter en halvtimme före träning för att få bättre effekt. 

Vid utskrivningen bör du klara att sköta din hygien, toalettbesök och enklare sysslor. Du kan behöva hjälp med städning och handling i början. 

Vila är också viktigt den första tiden. Man känner sig ofta ordentligt medtagen och trött. Även sömnen kan vara påverkad under en längre tid efter operationen. 

Kom ihåg att du själv är en viktig del av din rehabilitering. Det är viktigt att du förstår att det är din motivation och ditt deltagande i träningen som påverkar resultatet på sikt. 

Prognos 
Syftet med operationen är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Efter cirka ett år är 95 % av patienterna nöjda med sitt nya knä. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år. Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man t ex inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Cykling, promenader, golf, simning och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter. 

Om du får en ilsken infektion i någon annan del av kroppen till exempel urinvägsinfektion ska du kontakta din husläkare och berätta att du har en ny knäled inopererad så att du eventuellt kan få antibiotika. Tandbehandling kan sprida bakterier via blodet till den opererade leden, därför ska du om möjligt, undvika besök hos tandläkare/tandhygienist de första 6 månaderna efter din operation. Om det blir nödvändigt med besök ska du ALLTID berätta att du har en konstgjord led. Du får då antibiotika före behandlingen om detta behövs. 

Gå gärna in på hemsidan www.gångbar.se och läs mer om din operation. 

Komplikationer

En knäledsplastik är ett vanligt ingrepp och är mycket säkert men som vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. 

Infektion
Det finns en liten risk att drabbas av infektion i leden trots alla försiktighetsåtgärder kring operationen. Vid tand- eller operationsingrepp ska du alltid informera tandläkare/läkare om att du har en ledprotes så att eventuellt förebyggande antibiotika ges.

Symtom som kan tyda på infektion: 
• Ökad rodnad och svullnad. 
• Ökad smärta 
• Feber 
• Läckage av sårvätska 

Blodpropp
Det opererade benet kan svullna efter operation. Vanligtvis beror detta på blödningar i operationsområdet i samband med operationen. Ligg högt med fötterna! Om svullnaden tilltar och du blir öm i vaden, får feber, då ska du ta kontakt med akutmottagningen för att utesluta blodpropp. En mycket ovanlig form av blodpropp är när den finns i lungan. Symptomen kan vara lufthunger, smärta vid skulderblad och torrhosta – sök akutmottagningen! 

Lossning
I normala fall håller protesen i många år men kan i en del fall lossna. Lossning av protesen kan ge nya symptom med smärta och nedsatt funktion. Kontakta din husläkare för bedömning och eventuell röntgen. Bilder kan jämföras med de ursprungliga röntgenbilderna och avslöja om protesen har blivit utsliten eller förlorat sitt fäste i skelettet. Det kan då bli aktuellt med en ny operation. 

Nervskada
Under huden finns en del ytliga små nerver som skärs av när läkaren lägger snittet över knäleden. Detta kan orsaka en tillfällig känselnedsättning kring knäleden. I en del fall kan detta dock bli bestående. 

Stelhet
Stelhet i knät och svårigheter att böja det kan uppkomma efter en knäledsplastik, speciellt om knät är stelt innan operationen. Detta tillstånd är ganska ovanligt men förekommer. Manipulation av knät under narkos kan då bli aktuellt. 

 stelhet-kna