Ortho Center
Stockholm

Knäledsplastik

En av de vanligaste orsakerna till att man får en knäledsprotes är att man drabbats av artros.

Artros är idag den vanligaste anledningen till funktionsnedsättning hos äldre människor. Artros är vanligast i högre åldrar men förekommer inte sällan redan i 30-årsåldern. Artros är en långsamt fortskridande sjukdom som engagerar brosk, ledband, ledhinna, ledvätska och ben, med betydande konsekvenser för individen i form av smärta och försämrad funktion. Orsaken är inte helt känd, men ett antal riskfaktorer har definierats; ålder, övervikt, ärftlighet, tidigare ledskada, ledbelastande arbete, elitidrott och muskelsvaghet 
Varje år utförs ca 15 500 knäledsplastiker i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Gå gärna in på hemsidan www.gångbar.se och läs mer om din operation. 

Hur behandlas artros? 
Artros går inte att bota, varför man försöker bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Många sjukgymnaster kan erbjuda ” artrosskola ”som hjälper till att hantera ledsjukdomen. Viktminskning vid övervikt är av betydelse då belastningen på leden minskar. Träning som ökar den muskulära stabiliteten kring leden ger ofta symtomlindring. För att minska belastningen på knät kan man använda gånghjälpmedel t ex krycka. Smärtstillande och/ eller inflammationsdämpande mediciner kan tas för att lindra värken. Om smärtan blir för uttalad, är det aktuellt att överväga en operation. 

 

frisk-knaledDen friska knäleden 
Brosket i den friska leden är 4-6 mm tjockt. och fungerar som både stötdämpare och glidyta för leden. Brosket fungerar som en ”svamp”, vid belastning utsöndras vatten över ledytan som vid avlastning sugs upp igen. Broskets glatta yta fördelar belastningen över leden och minskar friktionen med hjälp av ledvätskan när man rör sig.
 

artros-knaDen artrosdrabbade knäleden 
När leden drabbas av artros försvinner brosket gradvis och kan till slut försvinna helt. Kapseln skrumpnar, förtätning av ben och bennabbar/osteofyter kan bildas i kanterna av leden. Slutligen kan det bildas cystor i benet. 
Det här tillståndet leder bland annat till smärta, stelhet, rörelseinskränkning samt att lår och sätesmuskulaturen kan försvagas. Tillståndet medför en sviktande funktion i leden och kallas därför ofta för ledsvikt. Vi vill betona att det är mycket bra att kontakta sjukgymnast för råd och träning i god tid innan operationen. 


Operation

Operationen tar ca en timme och görs i regel med ryggbedövning och med en lätt narkos. Du kommer att få tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare. Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt och kan sitta i upp till 5-6 timmar efter operationen . De första 3 timmarna efter operationen kommer du att ha benen på en psoaskudde för att minska svullnaden i knän och underben.

Vid operationen ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda. knaledsplastik-10Den nya ytan på lårbenet består av metall och på underbenet av metall och plast eller enbart plast. Protesdelarna fixeras i benet med bencement. Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare. 

rontgen-kna3

 rontgen-kna4