Ortho Center
Stockholm

Före operation

Efter beslut om korsbandsoperation ska du fortsätta träna hos sjukgymnast fram till dagen för operation.

Detta för att du ska vara så bra förberedd som möjligt gällande rörlighet, styrka och balans vilket kommer att underlätta din rehabilitering. Träningen ska upptas snarast efter operationen. Ta med 2 kryckor när du ska läggas in. För att följa upp hur det går för dig och ditt knä kommer du att kallas på ett återbesök till mottagningen, 6-8 veckor efter operationen. 

God hygien – dusch x 2Bankart-10 
För att minska antalet bakterier på huden och på så vis minska infektionsrisken ska du duscha med ett antibakteriellt medel enligt de instruktioner som du fått i din kallelse. Tänk på att bakterier lätt fastnar i ringar, klockor och armband! 

Dofta lagom! 
Parfymer, rakvatten och andra hudvårdsprodukter skall undvikas på sjukhuset. Tänk på att även blommor med stark doft kan framkalla besvär hos andra patienter. 

Rökfrihet i samband med operation! 
Rökning har negativ inverkan på sårläkning och kroppens försvar. För att du ska minimera den extra risken krävs ett totalt rökstopp i 4 veckor före och 4 veckor efter operationen. Nikotin i plåster, tuggummi eller snus har inte samma negativa effekt och går därför bra. Gå gärna in på hemsidan Sluta-Röka-Linjen för rådgivning och mer information. 

Operation

Operationen är en ”titthålsoperation” och utförs i narkos. Läkaren börjar med att undersöka stabiliteten i din knäled och kan då lätt känna den instabilitet som finns eftersom dina muskler är avslappnade. Vidare inspekteras ledytor, menisker och ledband. Eventuella meniskskador åtgärdas. Genom ett snitt på cirka 3 cm nedanför knäleden tar man ut senan som ska bli ditt nya korsband. Tredje momentet är att preparera senan och forma den till en bra ersättning för ditt korsband som sen fästs med skruvar. Som ersättning för ditt skadade korsband används huvudsakligen: 

• senor från knäledens in- och baksida. (hamstrings) 
• en bit av knäskålssenan. 

Nedanför området, där senan tas, kan känseln försvinna. Det är ofarligt men kan upplevas som obehagligt. Du får muntlig information efter att du har vaknat från narkosen om hur operationen genomförts och vilka fynd och åtgärder operatören har gjort.