Ortho Center
Stockholm

Fot

Det som man i dagligt tal kallar fotleden består egentligen av två leder. Lederna kallas övre och nedre språngbensleden.
Båda förstärks av kraftiga ledband. I den övre språngbensleden ingår skenbenet och vadbenet från underbenet, och språngbenet som finns i vristen. Vristen kan böjas och sträckas i denna led. Leden är en gångjärnsled.
Den nedre språngbensleden finns mellan språngbenet, hälbenet och båtbenet i vristen. Här kan vristen böjas, sträckas och vridas.

Tårnas leder är gångjärnsleder, som kan böjas och sträckas.

(text från 1177.se)