Ortho Center
Stockholm

Patientinformation

Ortho Center Stockholm har vårdavtal med Stockholms läns landsting. Vi tar även emot försäkringspatienter och privatbetalande patienter.

Stockholms Läns Landsting

För dig som är skriven i Stockholms Läns Landsting innebär det att patientavgifterna alltid är desamma som på landstingets sjukhus och specialistmottagningar. Dessutom gäller landstingets högkostnadsskydd. Frikort gäller.

Vi accepterar idag inte kontant betalning i vår reception. Ta därför med dig ett betalkort. Har du inget betalkort skickar får du en faktura för patientavgiften. Vi tar inte ut någon faktureringsavgift för detta, så det innebär ingen extra kostnad för dig som patient. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från besöket.

Övriga Landsting

Genom ett så kallat Öppenvårdsavtal har patienter, som är skrivna utanför Stockholms län, rätt till samma avgifter/frikort som boende i Stockholms län om deras hemlandsting har ett öppenvårdsavtal med Stockholms läns landsting.

För övriga landsting söker patienten med valfrihetsremiss som utfärdas av hemlandstinget. Du kan också be om att få bli remitterad till oss. Remiss får du t ex av dina husläkare eller annan läkare. Detta behövs endast om du är skriven utanför Stockholms län och ditt hemlandsting inte har ett Öppenvårdsavtal.

Den som vill söka vård hos oss via övriga landsting behöver oftast ett godkännande från hemlandstinget om det inte finns ett Öppenvårdsavtal med Stockholms läns landsting. Du kan gå in på ditt hemlandstings hemsida och läsa om vilka regler som gäller för dig. Kontakta oss om du är osäker.

De olika landstingens adresser och kontaktuppgifter ang vårdgarantin och väntetider finner du på www.vantetider.se

Vad händer när vi fått din remiss?

När vi fått en remiss från din läkare skickar vi ut en kallelse till dig så snart som möjligt.

Om du fått remissen i handen från din läkare, kom och lämna den till oss eller skicka den brevledes så kallar vi dig så fort som möjligt.

Remissen skickas till:
Ortho Center Stockholm AB
Löwenströmska sjukhuset
194 89 Upplands Väsby

Hur långa är väntetiderna?

Väntetiderna hos våra olika specialister varierar beroende på hur stort remissinflödet är. Vår målsättning är att hålla så korta väntetider som möjligt. I nuläget håller sig våra väntetider inom gränserna för Stockholms Läns Landstings vårdgaranti.

Vill du själv ta reda på de aktuella väntetiderna  kan du hitta dessa på landstingets informationstjänst vårdguiden, klicka här.

Försäkring

Vi tar emot patienter med egen sjukvårdsförsäkring.

Vi har samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag i Sverige. Försäkringsvillkoren varierar mellan bolagen, så hör efter med ditt försäkringsbolag för information om vilka villkor som gäller för dig. Rådgivning och tidbokning sker direkt hos respektive försäkringsbolag.

Privat

Vi tar emot privatbetalande patienter som själva vill betala för sin vård. Det kan t ex handla om vård som landstinget inte prioriterat och där köerna är mycket långa.

Du som inte är folkbokförd/medborgare i Sverige är också välkommen till oss. Som regel betalar du då din vårdkostnad själv. Läs mer på vårdguiden.se