Vi behandlar

Skador kan uppkomma vid långvarig belastning och eller i samband med olycksfall. Vi utreder och behandlar skador i mjukdelar och leder.