Patellasentendinos

“Hopparknä” är en form av överbelastningsskada i knäskålssenan vid knäskålsspetsen. Detta ska skiljas från en akut bristning i senan då det är helt olika behandling beroende på om det är ett hopparknä eller en akut bristning.

Viktigt är att Du får korrekt diagnos innan behandling påbörjas! Diagnos ställs med hjälp av Din sjukhistoria, undersökning av ortoped samt ultraljud med färgDoppler – detta kan vi ombesörja på Ortho Center Stockholm vid läkarbesök hos oss!

Det man i olika studier (Willberg et al, Alfredson et al) sett att det ej är en inflammation i ordets rätta bemärkelse utan en nervsmärta. Ett kroniskt smärtsyndrom beroende på överbelastning, analogt med sk hälsenetendinos. I den kroniskt smärtande senan kan se en ökad kärlaktivitet vilken är associerad med smärtsamma nervreceptorer/substanser.

Hopparknä är en vanlig diagnos i ett flertal idrotter som involverar hopp, löpning eller tvära stopp och vändningar, vanlig i fotboll och volleyboll t ex. Hopparknä är en form av kroniskt smärtande sena. Det är inte farligt att ”vara igång” om man fått den diagnosen trots att det kan smärta. Om det är en bristning ska Du dock vila!

Symtom

  • Smygande debut av symptomen
  • Smärta vid knäskålsspetsen vid aktivitet
  • Ömhet vid knäskålsspetsen
  • Viss värk framtill i knäleden efter aktivitet
  • Möjligen svårt att sitta med böjda knäleder under längre stund, t ex bilkörning, biobesök
  • Besvär längre tid än 3 månader
  • Möjligen en viss instabilitetskänsla och svaghet

Ett ”hopparknä” börjar EJ AKUT, ger EJ svullnad i knäleden, ger EJ upphakningar och låsningar.

Diagnos

  • Läkarbedömning – ömhet vid knäskålsspetsen.
  • Vanlig röntgen brukar vara normal.
  • Ultraljud och färgdoppler – det bästa sättet att diagnosticera ett hopparknä vilket vi kan ombesörja vid läkarbesök på Ortho Center Stockholm

Behandling

VIKTIGT är att Du ser till att Du får rätt diagnos innan behandling sätts igång.

Förstahandsbehandling är rehabiliteringsträning enligt Umeåmodellen Excentrisk (broms) träning på en kil (boka gärna tid hos en sjukgymnast för igångsättande av denna träning).

Det är bra att få hjälp och stöd av en sjukgymnast som kan instruera Dig så att Du utför övningarna på rätt sätt.

Prognos

Rehabiliteringsprogrammet ska utföras i minst 3 månader för full effekt. Uppföljning med ultraljud och färgDoppler kan ske efter ca 8 veckor för att se om just Du tillhör de 60% som blir bra av rehabträning.

Om Du ej blir bra av denna rehabbehandling finns det andra alternativ såsom Ultraljudsvägledd artroskopi.