Höftledsplastik

Den vanligaste orsaken till att man får en höftledsprotes är att man drabbats av artros. Idag utförs ca 16 000 höftledsplastiker per år i Sverige och ungefär 450 av dessa utförs hos oss på Ortho Center Stockholm.

Höftledsprotes

En höftledsprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Ledkulan, som oftast är tillverkad av stål, sitter på en stam som förankras i lårbenet. Ledskålen, som är tillverkad av plast, förankras i bäckenbenet. 

hoftledledsplastik

Höftledsprotes

Operation

Vid operationen ersätter man de skadade ledytorna med konstgjorda.

Operationen tar ca en timme och görs i regel med ryggbedövning och med en lätt narkos. Du kommer att få tillfälle att diskutera narkosmetoden med din narkosläkare. Ryggbedövningen innebär att du kommer att vara bedövad från midjan och nedåt och kan sitta i upp till 5-6 timmar efter operationen.

Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet, vilket är normalt. Ibland blir det därför nödvändigt att få blodtransfusion. Om du som patient, av någon anledning, inte vill ta emot blod, ska du berätta det för din läkare.

Prognos

Syftet med operationen är smärtlindring och ökad funktionsnivå. Efter ett år är ca 95 % av patienterna nöjda med sin nya höft. Nio av tio patienter har kvar sin protes i över 15 år. Om protesen slits eller lossnar så kan man operera om, men det ingreppet är lite mer komplicerat och med lite sämre resultat. Man kan själv påverka protesens livslängd genom att man inte springer, hoppar eller lyfter tungt. Cykling, promenader, golf och längdskidåkning är exempel på bra aktiviteter.