Ortho Center
Stockholm

Om Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset har anor tillbaka till mordet på Gustav III, och byggdes som en direkt följd av detta. De gamla sjukhusbyggnaderna är idag sålda, men historien lever vidare i sjukhuset som byggdes 1964.

Lowenstromska flygbild 380Det ursprungliga sjukhuset kom till stånd tack vare en donation från Jacob Johan Anckarströms familj. Detta som en soningsgåva för broderns mord 1792 på kung Gustav III. Familjen Anckarström bytte namn till Löwenström. Den första lasarettsbyggnaden stod klar 1809.

1964 stod det nya sjukhuset på plats, och 20 år senare invigdes tillbyggnaden hus 02. Från 2012 fram till 2017 kommer sjukhuset att genomgå en massiv upprustning av de tekniska installationerna. Då ska ventilationssystem, avloppstammar, värmesystem, styr och regler, belysning, el-stigare och brandlarmssystem ersättas, samt att sprinkler kommer att installeras. Allt för att kunna möta morgondagens krav på moderna sjukhusmiljöer.

(Text från Locum)