Om GHP

Sedan 1 januari 2007 är Ortho Center Stockholm en del av vårdkoncernen GHP Specialty Care AB.

GHP är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, gastroenterologi, allmänkirurgi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, arytmi, samt specialisttandvård. För mer information om GHP Specialty Care och dess vårdverksamheter hänvisar vi till deras hemsida.